Diszlexia betegség

Diszlexia betegség: Olvasási és helyesírási készségek gyengesége esetén diszlexiáról beszélünk. Nem intelligenciafüggő, bármilyen képességű gyermekeknél előfordulhat. Nem jelent szellemi fogyatékosságot.

Diszlexia betegség kialakulása

A pszichológusok évtizedek óta kutatják, mégsem tudjuk az okokat, hogy mitől alakulhat ki. Nagyon kevés az agykárosodás miatt diszlexiában szenvedő gyermek. Ma főleg azon az állásponton vannak a kutatók, hogy neurológiai eredetű, környezeti tényezők hatnak ki rá, családi körülmények is előhozhatják és oka lehet a tanítási módszer milyensége.

diszlexia
diszlexia

Diszlexia betegség tünetei:

Betűkihagyás, magánhangzó-rövidítés, fölösleges betűk, felcserélt betűk, hasonló hangzású betűk felcserélése, tükörképírás, fordított betűkép, kis és nagy kezdőbetűk hibás használata, érthetetlen kiejtés, más szóval helyettesítés, hibás számleírás…stb.

Diszlexia betegség kezelése:

Amilyen sok az ok mely által kialakulhat, olyan sok kezelési módszert ismernek rá. Csak szakember segítségével lehet eredményes javulást elérni. Segítséget lehet kérni: az iskolapszichológustól, a kerületben működő Nevelési Tanácsadókban, a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottságtól. A legfontosabb segítség a szülői türelem, megértés. Nem szabad vádolni, lustának, butának kikiáltani a gyermeket. Figyeljünk arra, hogy a balkézről, jobb-kézre átszoktatás elősegíti a diszlexia kialakulását.