Plasmocytoma

A vérkép­ző rendszer rosszindulatú daganata, a fehér- és vörös­vérsejteket képző csontvelő sejtjeiből indul ki, leggyak­rabban a csigolyák, a bor­dák, a szegycsont, illetve a koponyacsont felől.

A tumor által érintett te­rületeken a puha, szürkés-vörös daganatszövet helyén a csont szerkezete fellazul. Az egyes csontokon egymás mellett egyszerre több helyen is ki­alakulhat daganatos elválto­zás. A megtámadott csontok minimális mechanikai hatás­ra, sőt terhelés nélkül, spon­tán is törést szenvedhetnek.

A megbetegedés szeren­csére viszonylag ritka. A betegség rendszerint idős‑
korban jelentkezik.

Az ember akkor figyel fel rá, amikor az előrehaladott csontpusztulás fájdalmat okoz. A daganat a lépbe és a nyirokcsomóba adhat áttétet.

Tünetek: csontfájdalmak, fogékonyság a fertőzé­sekre, patológiás csonttörések, fehérjevizelés.

A daganatszövet plazma­sejtekből épül fel. A normá­lis plazmasejtek védekező funkciót töltenek be a szer­vezetben: a véráramban és a nyirokrendszerben keringő immun-ellenanyagot, immun-globulinokat termel­nek. A véráramba kerülve káros hatást fejtenek ki. Kis mole­kulasúlyuknál fogva a vesén keresztül a vizeletbe jutnak.

Mivel a plasmocytoma tüne­tei rendszerint hosszú idő után jelentkeznek, a beteg­séget általában későn isme­rik fel. A gyógyulás esélye sajnos korai felismerés ese­tén is igen csekély.

A daganatsejtek a sugár­kezelésre és a citosztatiku­mokra egyaránt rosszul reagálnak.

A daganat gyakran egy­szerre több helyen is meg­támadja a szóban forgó csontot. Ezért a műtéti eltávolítás lehetősége is korlátozott.

A kezelés elsősorbana fájdalom enyhítésére és a fertőzésveszély csökken­tésére irányul.

A vizeletvizsgálattal ki­mutatható a fehérjeürítés. A kóros fehérjék károsítják a vesét és a lépet, lépmeg­nagyobbodást idézhetnek elő.

A daganat pontos helye a csontok röntgen-, ultra­hang- és szcintigráfiás vizsgálatával állapítható meg.

A kór előrehaladtával a beteg egyre fogékonyabbá válik a fertőzésekre, mert a daganatsejtek által termelt paraproteinek elnyomják a normális immunvédelmet. A kóros fehérjék vesekáro­sodást, veseelégtelenséget okozhatnak.

Porcdaganatok

A porcszövet daganatos el­változása viszonylag ritka.

Jóindulatú daganatos elválto­zása, a csont, illetve a porc felszí­nén vagy azok belsejében helyezkedhet el. Ez az ecchondroma közvet­lenül a porcszövetből indul, olyan csontokban, helyeken kép­ződik, ahol az embrionális porc még nem csontosodott el, elsősorban a végtagok rövid csöves csontjaiban, a kéz- és lábujj perceiben, a kéz- és lábközépcsontok­ban. Leggyakoribb előfordulási helye a gége, a bordaporcok és a légcsőporcok.

A betegség általában gyermekkorban jelentke­zik, növekedése a csontváz növekedésének befejeztéig tart.

A porcszövet rosszindu­latú daganatos elváltozása a chondrosarcoma. Az el­sődleges szarkóma jellem­zően tizenöt-húsz éves kor­ban alakul ki. Ebben az esetben a porcszövet burjánzása eleve rosszindulatú. Elsősorban a comb, illetve a lábszárcsont térdízület-közeli részén, a varratok és a növekedési zónák közelé­ben lép fel.

Másodlagos szarkóma esetén a hosszú ideig fenn­álló jóindulatú chondroma sejtjei indulnak rosszindu­latú szaporodásnak.

A porcdaganatok növe­kedése általában lassú, a környező szöveteket ritkán károsítják.

Tünetek: látszólagos ok nélküli csonttörések, fájdalom és/vagy nyo­másérzet a csontokon és ízületeken duzzanat, deformitás.

A porcdaganat esetében a műtét az egyetlen hatásos kezelési lehetőség. A daga­natot az ép szövetekben ra­dikálisan kimetszik. Előre­haladott stádiumban a műtét során esetleg egész csontot kell eltávolítani. Ilyen eset­ben a hiányzó csontot más területről vett csont átülteté­sével pótolják.

A műtétet követően a da­ganat kiújulásának és az át­tétek megelőzésének érde­kében rendszerint kiegészítő sugárkezelést alkalmaznak.

A porcdaganatok nagy része jóindulatú és sikeresen ke­zelhető.

Mivel a daganatos elváltozás rosszindulatú is lehet, panasz esetén azonnal ki kell kérni az orvos véle­ményét.

Bizonyos esetekben a daganatos elváltozás aka­dályozza az ízületek műkö­dését, ami nem veszélyes ugyan, de meglehetősen kellemetlen.

Ízületi panaszok, csontfáj­dalom, ízületi duzzanat, de­formitás, csontkinövések esetén is feltétlenül orvoshoz kell fordulni.